Obiective specifice

  1. să implementeze în IVB noi direcții de cercetare aplicată cu potențial înalt de inovare în domeniul neuroştiinţelor și terapiei bolilor neurodegenerative;

1.1. de a aplica concepte și instrumente ale biologiei redox pentru investigarea mecanismelor moleculare și biomarkerilor din sânge asociați cu amprenta factorului de transcriere Nrf2, care stau la baza proceselor fiziopatologice din boala Alzheimer (AD) și care furnizează un instrument de monitorizare a bolii și/sau terapiei;

1.2. de a identifica reţele moleculare asociate stresului oxidativ şi inflamaţiei, implicate în patofiziologia bolilor cronice, utilizând abordări avansate genomice și proteomice;

  1. să sporească vizibilitatea internațională a IVB prin publicații în reviste de specialitate foarte bine cotate, consolidând astfel capacitatea institutului de a participa la proiecte de mare amploare în cadrul Programului Orizont 2020 şi alte programe (non)UE;

  2. să conecteze mai bine cercetarea fundamentală şi aplicativă dezvoltate la IVB la prioritățile de cercetare internaționale îndomeniul bolilor neurodegenerative și neuroinflamatorii, prin aderarea la rețele specializate ale UE;

  3. să crească colaborarea cu industria biotehnologică / farmaceutică prin furnizarea de servicii de cercetare preclinică avansate pentru dezvoltarea de molecule mici de ultimă generație;

  4. să valorifice prin cercetare competitivă infrastructura de cercetare “state-of-the-art” recent achiziționată la IVB prin Programului Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice” 2007-2013.

  5. să atragă cercetători tineri si să îi instrui la IVB într-un mediu competitiv științific.