Activitatea Sub-activitatea Tipul activităţii Durată Rezultate cuantificate
Eligibil Ne-eligibil Durată totală

(nr. luni)

Dată începere

(luna)

Dată finalizare

(month)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Activitati de cercetare fundamentala – nu este cazul
Activitati de cercetare industriala
Activitatea 1 Cercetare industrială:  Studiu caz-control al semnăturii Nrf2 in boala Alzheimer (BA) şi afectarea cognitivă uşoara (mild cognitive impairment –MCI) Sub-activitatea 1.1: Designul studiului caz-control X   6 1 6 1 proiect al studiului caz-control

7 Proceduri Standard de Operare preliminare

Sub-activitatea 1.2: Studiu de tip caz-control al semnăturii Nrf2 în BA şi MCI X   34 7 40 Probe biologice

1 baza de date demografice, clinice şi biologice ale pacienţilor cu BA, MCI şi martori

1 raport

Sub-activitatea 1.3: Crearea biobăncii dedicate studiului clinic

 

X   37 5 41 1 biobanca dedicată studiului caz-control

1 registru de probe biologice

Sub-activitatea 1.4: Crearea bazei de date a pacienţilor X   37 5 41 1 baza de date a studiului caz-control
Sub-activitatea 1.5: Procesarea statistică a datelor şi integrarea lor în reţele redox. X   10 37 46 1 proiect al studiului caz-control

1 reţea de procese redox în BA şi MCI faţă de martori

Activitatea 2 Cercetare industrială: Studiu de demonstrare a conceptului (“proof of principle”) de modulare farmacologică a semnăturii Nrf2 în modele preclinice de BA Sub-activitatea 2.1: Designul studiului „proof of principle” X   5 13 17 1 proiect al studiului preclinic

6 Proceduri Standard de Operare preliminare

Sub-activitatea 2.2: Selecţia modelelor animale relevante pentru semnătura specifică Nrf2 în BA X   12 18 29 1 model animal de BA selectatpe baza relevantei pentru semnătura Nrf2 din boala umană
Sub-activitatea 2.3: Studiu de demonstrare a conceptului de modulare farmacologică a activării Nrf2 în BA X   13 30 42 1 raport referitor la statusul clinic şi modificările comportamentale ale animalelor în timpul experimentelor

1 raport asupra dinamicii parametrilor hematologici şi biochimici ai modelelor animale

Sub-activitatea 2.4: Crearea biobăncii dedicate studiului de tip “proof-of-principle”     28 16 43 1 biobanca dedicată studiului preclinic

1 registru al probelor biologice

Sub-activitatea 2.5: Crearea bazei de date dedicate studiului de tip “proof-of-principle”     28 16 43 1 baza de date dedicata studiului preclinic
Sub-activitatea 2.6: Procesarea statistică a datelor experimentale şi interpretarea rezultatelor     10 37 46 1 reţea redox şi de procese inflamatorii alterate în modele experimentale de BA

1 raport privind impactul activatorilor de Nrf2 asupra apariţiei simptomelor BA şi progresiei bolii, in legătură cu modificările induse de tratament asupra semnăturii Nrf2

Activitatea 3 Cercetare industrială: Elaborarea Procedurilor Standard de Operare finale Sub-activitatea 3.1: Elaborarea Procedurilor Standard de Operare finale ale studiului X   3 45 47 13 Proceduri Standard de Operare
Activitatea 4 Cercetare industrială:  Implementarea metodelor de studiu de biologie redox la IVB Sub-activitatea 4.1: Elaborarea materialelor didactice X   4 5 8 5 prezentări Powerpoint referitoare la biologia redox şi metodele specifice experimentale.

4 Proceduri Standard  de Operare pentru anumite metode experimentale

Sub-activitatea 4.2: Instruire on-line X   4 9, 21,

33, 44

9, 21,

33, 44

4 sesiuni de instruire on-line în conceptele şi metodele de investigare a biologiei redox
Sub-activitatea 4.3: Instruire la faţa locului X   4 11, 23,

35, 47

11, 23,

35, 47

4 sesiuni de instruire practică legată de anumite metode experimentale particulare pentru investigarea statusului redox şi a răspunsului antioxidant
Sub-activitea 4.4: Workshop demonstrativ X   1 47 47 1workshop demonstrativ

3 prezentări Powerpoint

Materiale promotionale 10 postere, 50 de genti cu brosuri, 50 USB, 50 pixuri

15 chestionare de feedback de la participanti

Activitatea 5 Cercetare industrială: Diseminarea rezultatelor Sub-activitatea 5.1: Diseminarea rezultatelor ştiinţifice ale proiectului
Publicarea rezultatelor X   36 13 48 8 articole originale, din care 3 vor fi publicate în colaborare cu companii private

1 articol de tip review

Comunicarea rezultatelor X   39 9 48 Cel puţin 12 comunicări naţionale şi internaţionale
Elaborarea şi depunerea documentaţiei pentru patentarea rezultatelor originale depuse în proiect X   12 37 48 Documentaţia pentru 1 brevet/1 panel de  biomarkeri, depus la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi/sau Oficii similare Europene
Aderarea la platforme şi reţele europene din domeniul proiectului X   24 25 48 Calitatea de membru în cel puţin 1 platformă/reţea Europeană în domeniul proiectului
Demonstraţie „industry showcase” X   2 34 35 1 demonstraţie

50 invitaţii, 3 prezentări Powerpoint

Materiale promoţionale şi de marketig: 10 postere, 1 banner, 50 broşuri, 50 stick-uri de memorie, 50 serviete, 50 pixuri Cel putin 1 colaborare cu companii biofarmaceutice relevante în vederea derulării de activitati CD

Transferul de tehnologie şi “knowhow” către companii particulare X   12 37 48 1 transfer de tehnologie şi knowhow
Activitati de dezvoltare experimentala – nu este cazul
Activitate pentru realizarea unui studiu de fezabilitate pregătitor pentru dezvoltare experimentală

NU ESTE CAZUL

Activități pentru obţinerea, validarea şi protejarea drepturilor de proprietate industrială – NU ESTE CAZUL
Activitati de informare si publicitate
Activitatea 6

Informare si publicitate pentru proiect

Sub-activitatea 6.1: Informare şi publicitate pentru proiect
Crearea paginii web dedicate proiectului X   48 1 48 1 pagina de web dedicată proiectului
Conferinţele de deschidere şi închidere a proiectului X   1 4, 47 4,47 Cate 1 program pentru fiecare conferinta; 100 invitatii;

10 postere şi 2 bannere pentru publicitate;1 rollup pentru publicitate; 80 serviete cu 1 broşură şi 1 stick de memorie cu promovarea proiectului, 1 bloc-notes şi 1pix; 6 prezentări Powerpoint; 50 chestionare de feed-back de la participanţi

Publicarea de articole de promovare a proiectului X   48 1 48 3 articole de promovare a proiectului
Management de proiect
Activitatea 7

Managementul de proiect

Sub-activitatea 7.1. Coordonarea şi monitorizarea proiectului X   48 1 48 4  rapoarte interne de progres
Sub-activitatea 7.2. Planificarea detaliată a distribuirii activităţilor şi responsabilităţilor X   48 1 48 16 planuri de lucru upgradate la 3 luni
Sub-activitatea 7.3. Alocarea şi managementul resurselor X   48 1 48 4 planuri detaliate care corelează activităţile cu resursele materiale, umane şi financiare
Sub-activitatea 7.4. Procurearea resurselor materiale X   48 1 48 8 proceduri de achiziţie şi documentaţia aferentă  (2 sesiuni/an estimate)
Sub-activitatea 7.5. Şedinţele de management X   48 1 48 8 sedinte de management (2/an)

8 rapoarte ale şedinţelor de management

Sub-activitatea 7.6. Întâlniri ştiinţifice ale membrilor echipei de cercetare X   48 1 48 8 şedinţe ştiinţifice (2/an)

8 rapoarte ale sedintelor ştiinţifice

Sub-activitatea 7.7. Întâlniri de lucru X   48 1 48 48 de întâlniri ale echipei de implementare (lunare)

48 rapoarte ale şedinţelor echipei de implementare

Sub-activitatea 7.8. Raportare X   46 3 48 12 rapoarte intermediare (trimestriale)

 

1 raport final
Activitatea 8

Audituri de proiect intermediare şi final

Sub-activitatea 8.1. Pregătirea documentelor de audit X   4 1 48 4 documentaţii de audit
Sub-activitatea 8.2. Auditarea   X 8 11-12, 23-24, 35-36, 47-48 11-12, 23-24, 35-36, 47-48 4 certificate de audit şi rapoartele aferente

Diagrama Gantt