Antonio CUADRADO – Director de Proiect

 

Pagina de web personala

 

 


Echipa de management a proiectului
Nr crt. Nume si prenume Poziția în proiect Angajat al solicitantului Zile/om

alocate

Responsabilități
Da Nu
1 Mihail Eugen

HINESCU

Coordonator executiv X   200 Coordonare zilnică a proiectului

Planificare detaliată a activităților de cercetare

Colectare și management date

Diseminare rezultate

Elaborare rapoarte științifice

Participare la activități de informare și publicitate

2 Mariana Georgescu Director economic X   120 Coordonare financiară

Elaborare documentație financiară și raportare

3 Lucretia Soimulescu Responsabil cu achizițiile publice X   100 Elaborare documentație de achiziție

Efectuare proceduri de achiziții publice

4 Liliana

ION

Asistent manager X   280 Comunicare cu CM

Comunicare cu echipa de implementare în numele managerului de proiect

Elaborare de documente administrative, inclusiv notificări și acte adiționale ale contractului

Colectare și prelucrare documentație de raportare

Organizare întâlniri de management și științifice

Organizare conferințe de deschidere și închidere proiect

Actualizare pagină web dedicată proiectului

5 Irina Georgiana MARE Jurist X   100 Verifica  din punct de vedere juridic documentația pentru achiziții

Supervizează implementarea proiectului din punct de vedere juridic

 

Echipa de implementare a proiectului
Nr crt. Nume si prenume Poziția în proiect Angajat al solicitantului Zile/

om

alocate

Responsabilități  
Da* Nu*  
1 Antonio CUADRADO Director de proiect   X 516 Managementul general al proiectului

Prezidare Comitet de management (BM)

Coordonare științifică

Mangement de date

Diseminare rezultate

Coordonare activități de informare și publicitate

Comunicare cu autoritatea contractanta

Raportari

Implementarea instrumentelor biologiei redox la IVB

Cooperare cu mediul academic și industrie

2 Bogdan Ovidiu POPESCU Expert neuroștiințe X   200 Organizare și coordonare studiu de caz-martor

Elaborare manual de calitate pentru studiul de caz-martor

Colectare și prelucrare de date clinice

Participare la integrarea rezultatelor

Elaborare documentație pentru raportare științifică

Diseminare rezultate

Participare la activități de informare și publicitate

 
3 Cristian BAICUS Expert epidemiologie clinică şi biostatistică X   100 Design de studiu caz-martor

Managementul datelor și elaborare de POS specifice

Prelucrare statistică a datelor

Participare la integrarea rezultate

Elaborare documentație pentru raportare științifică

Diseminare rezultate

 
4 Stefan CONSTANTI-NESCU Expert semnalizare   X 40 Design studiu de transmitere a semnalului și interpretare rezultate

Diseminare rezultate

Participare la activități de informare și publicitate

 
5 Gina

MANDA

Expert imunologie si biologie redox X   200 Implementare de instrumente de analiza bazate pe biologie redox in IVB

Management probe biologice; elaborarea POS

Participare la studii de citometrie

Participare la integrarea rezultatelor

Elaborare documentație pentru raportare științifică

Diseminare rezultate

Participare la activități de informare și publicitate

 
6 Maria Victoria

COMANESCU

Expert histologie si imunohistochi-mie X   200 Coordonare științifică a studiilor histologice și imunohistochimice; elaborare de POS specifice

Investigații histologice și imunohistochimice

Colectare și prelucrare date

Participare la integrarea rezultatelor

Elaborare documentație pentru raportare științifică

Diseminare rezultate

Participare la activități de informare și publicitate

 
7 Bogdan Marinescu Expert studii pe modele animale X   120 Coordonare experimente in vivo pe animale de laborator; elaborarea POS specifice

Configurare și monitorizare a modelelor experimentale animale

Participare la integrarea rezultatelor

Elaborare documentație pentru raportare științifică

Diseminare rezultate

Participare la activități de informare și publicitate

 
8 Ana Maria Enciu Expert studii celulare și moleculare X   240 Studii celulare, transmiterea semnalului: design studiu, masuratori, colectare date și prelucrare  
9 Laura CEAFALAN Expert imagistică X   80 Microscopie de fluorescență și confocală: design studiu, masuratori, colectare date și prelucrare  
10 Radu Ionut

HUICA

Expert citometrie în flux X   160 Investigații de citometrie în flux: design studiu, masuratori, colectare date și prelucrare  
11 Elena

Codrici

Expert proteomică X   80 Studii multiplex – proteine: design studiu, masuratori, colectare date și prelucrare  
12 Poziție vacantă Post-doc   X 860 Pentru a efectua studii de biologie moleculară (qPCR, PCR-array)  
13 Poziție vacantă Post-doc   X 860 Pentru a efectua studii de proteomica și de transmitere a semnalului (multiplexare proteine, Western blot, ELISA)  
14 Poziție vacantă Post-doc   X 860 Pentru a efectua investigații histologice și imunohistochimice  
15 Poziție vacantă Post-doc   X 210 Pentru a efectua analiza biostatistica  
16 Maria

DOBRE

Tehnician X   240 Biologie moleculară (qPCR, PCR-array)  
17 Gheorghita Isvoranu Tehnician X   240 Preparare eșantioane celulare, culturi celulare

ELISA, teste biochimice și  hematologice

 
18 Adina Munteanu Tehnician X   240 Citometrie în flux  
19 Maria Magdalena COMNEA Tehnician X   120 Preparare probe pentru histologie și imunohistochimie  
20 Laurentiu Anghelache Tehnician X   200 Colectare de probe biologice de la animalele de laborator; Preparare probe pentru histologie și imunohistochimie  
21 Ionela Victoria Neagoe Tchnician X   120 Înregistrare și stocare probe biologice  
22 Simona

MIHAI

Tchnician X   100 Protein multiplexing platforma Luminex  
23 Mihaela SURCEL Tehnician X   100 Masuratori de citometrie in flux  
24 Daniela POPESCU Tehnician X   100 Investigari proteomice:pregatirea probelor, western blot  
25 Angela PETRESCU Tehnician X   40 Realizare și întreținere bază de date  
26 Cezar PETRESCU Tehnician X   20 Întreținere pagină web a proiectului