Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operational Competitivitate 2014-2020,
Axa prioritară 1: CDI în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor
Acțiunea: 1.1.4 Atragerea de personal cu competente avansate din strainatate
pentru consolidarea capacitatii de CD
Beneficiar: INCD “Victor Babeș”, București
Proiect P_37_732

Transfer de cunoștințe în domeniul biologiei redox pentru dezvoltarea de instrumente moleculare avansate în boli neurodegenerative – semnătura factorului de transcripție Nrf2 pentru diagnostic și terapie – REDBRAIN

 

Manager Proiect : Prof. Antonio CUADRADO

Data de începere a proiectului : 01.09.2016
Data de terminare a proiectului : 31.08.2022

Valoarea totală eligibilă  : 8 617 500 lei

Contribuţtia Uniunii Europene : 7 276 617 lei
Contribuţia Bugetului de Stat : 1 340 883 lei

 

Conferinţa de deschidere 

 Conferinţa de închidere 

Workshop demonstrativ

 

 

 

“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

“Pentru mai multe informatii despre proiectele cofinantate de Uniunea Europeana vizitati www.fonduri-ue.ro