Indicatori de realizare Valoare la sfârşitul perioadei de implementare a activităților proiectului
Număr de noi cercetători în entitatea care beneficiază de sprijin (ENI) 4
Indicatori de rezultat Valoare la sfârșitul perioadei de implementare
Publicații științifice rezultate din proiect

(număr articole)

15
Co-publicații științifice public-private

(număr articole)

3
Număr propuneri de proiecte depuse

pentru  Orizont 2020

1
Număr brevete depuse 1