Anunț de concurs pentru ocuparea unui post de cercetator stiintific, postdoctorand, proiect REDBRAIN

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 99-101, sector 5, avȃnd ca obiect principal de activitate cercetarea – dezvoltarea ȋn domeniul biomedical, anunță scoaterea la concurs ȋn cadrul proiectului Transfer de cunoştinţe ȋn domeniul biologiei redox pentru dezvoltarea de instrumente moleculare avansate ȋn bolile neurodegenerative – semnătura factorului de transcriptie Nrf2 pentru diagnostic şi terapie”, acronim REDBRAIN, Cod SMIS: P_37_732, coordonat de Prof. Antonio Cuadrado și finanțat prin Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 1: Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare (CDI) ȋn Sprijinul Competitivităţii Economice şi Dezvoltării Afacerilor; Acțiunea 1.1.4: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de CD), a unui post de cercetator stiintific, postdoctorand, specialitatea medic veterinar, biolog, biochimist sau alta specializare relevantă pentru cercetarea biomedicală; normă ȋntreagă, durată determinată aprox. 14 luni (pâna la incheierea proiectului în data de 31.08.2020). Documentația pentru concurs se transmite, ȋn perioada 27 mai 2019 – 25 iunie 2019, prin email (redbrain@ivb.roantonio.cuadrado@uaem.es). Detalii suplimentare se găsesc la www.ivb.ro și www.redbrain.ro. (verificati in limba engleza).